Bezpłatny Internet!

Bezpłatny Internet!
Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków własnych biblioteki.